SDÜ Vizyoner Dergisi, Cilt 2, Sayı 2 (2010)

LİDER DAVRANIŞLARININ ÇALIŞAN MOTİVASYONU ÜZERİNE ETKİSİ: İPLİKSAN A.Ş. BİR ARAŞTIRMA

Eylem Bayrakçı

Özet


Bu çalışmanın amacı liderlik davranışlarının çalışan motivasyonu üzerinde etkisinin olup olmadığını belirlemek ve eğer varsa bu etkinin ne yönde ve hangi düzeyde oluştuğunu tespit etmektir. Bu amaçla Isparta ili, İpliksan A.Ş. çalışanlarına yönelik uygulamalı bir araştırma yapılmıştır. Araştırmaya ******* kişi katılmış ve hazırlanan anket soruları ile toplanan veriler değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda *********************************************************************************************** olduğu ortaya çıkmıştır. Değerlendirmeyi yapabilmek için korelasyon ve regresyon analizi uygulanmıştır.

Tam Metin: PDF