SDÜ Vizyoner Dergisi, Cilt 2, Sayı 2 (2010)

TURİSTİK ÜRÜN ÇEŞİTLENDİRMESİ KAPSAMINDA YENİ BİR DİNAMİK: İNANÇ TURİZMİ

özlem güzel

Özet


ÖZET: Turistlerin sahip olduğu farklı ilgi alanları tatil için gidecekleri ülkeyi, bölgeyi ya da destinasyonun seçiminde etkileyecektir. Söz konusu seçilecek yerde ilgilerini çekecek, beklentilerini karşılayacak turizm türlerinin var olması karar alma süreçlerinde etkili olacaktır. Farklı istek ve ihtiyaçları karşılayabilmek için, ülkeler ellerindeki doğal, tarihi ve kültürel verileri kullanarak turistik ürün çeşitlendirmesine yönelmektedirler. Bu çalışma, turistik ürün çeşitlendirmesi kapsamında inanç turizmi kavramı, önemi ve ekonomik getirileri üzerinde durmak amacıyla yapılmıştır. Türkiye’nin alternatif turizm yaratmak için kullanabileceği Hıristiyan Dünyasına ait olan inanç turizmi değerleri özetlenmiştir. Çalışma sonucunda inanç turizm pazarı bölümlendirilmesi ışığında, inanç turizminin ülkede geliştirilmesi için öneriler sunulmuştur.
Anahtar Sözcük: Turistik Ürün Çeşitlendirmesi, Alternatif Turizm, İnanç Turizmi, Türkiye’de İnanç Turizmi Merkezleri.

Tam Metin: PDF