SDÜ Vizyoner Dergisi, Cilt 2, Sayı 2 (2010)

ÜNİVERSİTE TERCİHİNDE NE KADAR BİLİNÇLİLER: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA

ERTAN BECEREN

Özet


ÖZET
İnsanlığın geleceğinin şekillenmesinde oldukça önem arz eden gençliğin, kendi geleceğini şekillendirmede ne derece bilinçli olduğu hususu yine gençliğin geleceğinin inşasında önem arz eden üniversite eğitimi ve bu üniversitenin de nasıl tercih edildiği konusunun temelinde yatmaktadır.
Çalışmamızda da, Süleyman Demirel Üniversitesi 2004-2010 dönemi öğrencilerinden oluşan ve sadece üniversite merkez yerleşkesinde ulaşılabildiğimiz 2600 öğrenci üzerinde yapmış olduğumuz 19 soruluk anket çalışmamıza bağlı olarak nasıl bir tercih bilincinde olduklarını araştırılmış ve değerlendirilmiş bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Üniversite Tercihi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Üniversite, Amaç - Hedef.

ABSTRACT
The future of humanity in shaping the very important the youth, their future, to shape how conscious the matter is still young, the future construction of the importance of university education and the university at how preferred the issue on the basis of lies.
In our study also, Suleyman Demirel University from 2004 to 2010 period, the students, and consisting of only the university central campus reaches 2600 students that have made the 19-question survey we depending on what choice is aware that they are investigated and evaluated is located.
Key Words: Choose University, Suleyman Demirel University, University, Objectives (Aims) – Targets.

Tam Metin: PDF