SDÜ Vizyoner Dergisi, Cilt 3, Sayı 4 (2011)

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ISPARTA’DA Kİ YAŞAM KALİTESİ ve ISPARTA HALKINA İLİŞKİN TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TAHSİN AKÇAKANAT, İLKER H. ÇARIKÇI, MURAT ALİ DULUPÇU

Özet


ÖZET

Bu çalışma Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin Isparta’da ki yaşam kalitesi hakkındaki düşüncelerini öğrenmek ve Isparta halkı, esnafı, ev sahipleri hakkındaki tutumlarını ölçmek amacıyla yapılmıştır. Araştırma 2003-2005-2007 ve 2009 yıllarını kapsamakta ve yıllar itibari ile memnuniyet düzeylerinde meydana gelen değişimler ölçümlenmeye çalışılmıştır. Çalışma neticesinde, öğrencilerin Isparta’da ki yaşam kalitesi ile Isparta halkının tutum ve davranışları hususunda büyük bir memnuniyetsizlik içinde oldukları tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, Öğrenci, Yaşam Kalitesi, Tutum

ABSTRACT

This study was carried out to reveal the thoughts of Suleyman Demirel University students regarding the life quality in Isparta and to measure their attitudes towards the people of Isparta, artisans, tradesmen as well as landlords. The study includes the years of 2003, 2005, 2007, and 2009, trying to measure the changes in their satisfaction levels on a yearly basis. As a result of the study, university students were found to be in great dissatisfaction with the life quality in Isparta and attitudes as well as manner of conduct of Isparta people.

Key Words: Suleyman Demirel University, Isparta, Student, Life Quality, Attitude

Tam Metin: PDF