SDÜ Vizyoner Dergisi, Cilt 3, Sayı 4 (2011)

KADININ SİYASAL YAŞAMA KATILIMI VE KOTA UYGULAMALARI

Nedret Çağlar

Özet


ÖZET
Kadının yerel ve genel yönetimde siyasal katılımının düşük olduğu bilinen bir gerçektir. Siyasette kadın katılımı, kadın sorunlarının çözümü için gereklidir. Kadınların siyasette eksik temsilinin giderilmesi için siyasal ve kamusal alanda kadınların sayısını artırmak ve kadınların içinde bulundukları koşulları değiştirmek gereklidir. Kota uygulaması kadının siyasal katılımını artırmada önemli bir adımdır. Çalışmamızda kadının siyasal katılımı, parlamento ve yerel yönetimlere katılım düzeyi ve kota uygulamaları incelenmiştir.

Tam Metin: PDF