SDÜ Vizyoner Dergisi, Cilt 3, Sayı 4 (2011)

MESLEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI KAPSAMINDA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ALGILARI

Nezih Metin ÖZMUTAF

Özet


ÖZET

Bu çalışmanın temel amacı mesleki STK’lar kapsamında üniversite öğrencilerinin algılarının belirlenmesidir. Bu konuda hazırlanan anket yedi üniversitede çeşitli alanlarda eğitim gören 916 öğrenciye uygulanmıştır. Bu çalışma üniversite öğrencilerinin mesleki STK’lar kapsamında her bir önerme için pozitif görüşe sahip olduklarını ortaya koymuştur ve bu durum yaş, cinsiyet, evlilik durumu, iş alanı, sınıf ve iş durumu açısından da çok farklı değildir. Bunun yanı sıra mesleki STK’lara sağlık ve sosyal bilimler alanındaki öğrenciler fen bilimleri alanındaki öğrencilerden daha fazla önem vermektedirler.

Anahtar Kelimeler: Mesleki STK’lar, Üniversite Öğrencileri, Üniversite, Eğitim

Tam Metin: PDF