SDÜ Vizyoner Dergisi, Cilt 3, Sayı 4 (2011)

GENEL OLARAK ESNEK ÇALIŞMA SİSTEMLERİ VE TELE ÇALIŞMA VE SIKIŞTIRILMIŞ İŞ HAFTASININ KARŞILAŞTIRILMASI

Emine Tozlu

Özet


ÖZET
Gelişen teknolojiyle birlikte insanların ihtiyaçlarında da birtakım değişiklikler meydana gelmiştir. Buna bağlı olarak tam günlü standart istihdam şekli olan Fordist üretim sistemi yerini esnek çalışma sistemine bırakmıştır. Çalışma sistemlerinin esnekleşmesi ile çalışanların refahı arttırılmakta ve işletmelerin sürekliliği sağlanmaktadır.
Çalışmamızın birinci bölümünde esnek çalışma sistemlerinden bahsedilmiştir. İkinci bölümde, tele çalışma ve sıkıştırılmış iş haftası üzerinde durulmuştur. Ve sonuç bölümünde ise, tele çalışma ve sıkıştırılmış iş haftası karşılaştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Esnek Çalışma Sistemleri, Tele Çalışma, Sıkıştırılmış İş Haftası

Tam Metin: PDF