SDÜ Vizyoner Dergisi, Cilt 3, Sayı 4 (2011)

AB’NİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE ORTAK DIŞ VE GÜVENLİK POLİTİKASI

Ekrem Yaşar AKÇAY, Çiğdem ARGUN, Elvettin Akman

Özet


ÖZET

Avrupa Birliği, II. Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa’nın yeniden güçlenmesi için 1952 Paris Antlaşması ve 1957 Roma Antlaşmaları ile ortaya çıkmıştır. Başlangıçta AET adıyla bir ekonomik birlik olarak kurulan ve zamanla gelişen, genişleyen ve derinleşen birlik 1992 yılında yapılan Maastricht Antlaşması ile siyasi olmaya başlamıştır. Siyasal birliği sağlamlaştırmak için politikalar üretmeye çalışan AB, Ortak Dış ve Güvenlik Politikası’nı oluşturmuştur. Üye devletlerin ulusal çıkarlarına sınırlama geleceği endişesiyle tam olarak gerçekleşemeyen bu politika, birliğin sağlamlaşması ve uluslararası sistemde daha aktif olması için gerekli bir politikadır.

Anahtar Kelimeler: Avrupa, AB, Maastricht Antlaşması Ortak Dış ve Güvenlik Politikası, Birlik.

Tam Metin: PDF