SDÜ Vizyoner Dergisi, Cilt 3, Sayı 4 (2011)

KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE KRİZ SÜRECİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN ROLÜ VE ÖNEMİ

Zeki Akıncı

Özet


ÖZET
Kriz, konaklama işletmelerinin hedeflerini ve varlığını tehdit eden, işletmeleri, yöneticilerini ve çalışanlarını sıkıntıya sokan, çok yönlü ve karmaşık özelliğe sahip bir olgudur. Bu bağlamda, olası bir krizi önleyebilmenin, kriz dönemlerinde ortaya çıkabilecek tehdit ve tehlikelerden en az zararla çıkabilmenin ve bununla birlikte kriz ortamındaki gelişmeleri fırsata çevirebilmenin yöntemlerinin ortaya konulması gerekmektedir.
Krizlere karşı yüksek derecede duyarlılık gösteren turizm sektörünün içerisinde yer alan konaklama işletmeleri, ürettikleri ve sundukları ürünlerinin karakteristik özellikleri nedeniyle çok yönlü etkilenmeye açıktır. Bu çalışmada krizler, işletmeler ve insan kaynakları açısından ele alınmış, konaklama işletmelerinde yaşanması muhtemel veya yaşanan krizlerin türleri, neden ve sonuçları, işletmeleri etkileme düzeyleri, yöneticilerin kriz olgusuna karşı (kriz öncesinde, anında ve sonrasında) kriz yönetim yaklaşımları ve çözüm stratejileri ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kriz, Kriz Yönetimi, Konaklama İşletmeleri.

Tam Metin: PDF