SDÜ Vizyoner Dergisi

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi ISSN 1308-9552, Süleyman Demirel Üniversitesine bağlı Meslek Yüksekokullarının İktisadi ve İdari programları tarafından 2009 yılında çıkarılmaya başlayan uluslararası hakemli bir e-dergidir. Derginin amacı, İktisadi ve idari programları kapsayan tüm alanlarla ilgili bilimsel çabalara öncülük etmektir. Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında olmak üzere yılda üç sayı olarak yayınlanan Vizyoner Dergisi, İktisadi ve idari programlar ile ilgili tüm konularda Türkçe ve İngilizce makale kabul etmektedir. Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler derginin görüşleri değildir. Tüm sorumluluk yazarlarına aittir. Dergide yayınlanan yazıların her hakkı saklıdır. Derginin ismi olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz. Yazarlara nakit olarak telif ücreti ödenmez. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi aşağıdaki veri tabanları/bibliyografya/indeksler tarafından taranmaktadır:

SDU Visionary Journal
Süleyman Demirel University Visionary Journal (ISSN 1308-9552) is an international refereed e-journal that begun to be issued in 2009 by the Economics and Administrative Science programs of Vocational Schools, Süleyman Demirel University. The aim of the journal is to lead a scientific struggle in all fields covering economic and administrative programs. The journal that is published three times in a year, namely in January, May and September accepts Turkish and English articles in all fields of economics and administrative programs. The opinions in articles published in the journal are not the views of the journal. All responsibility belongs to the authors. All rights of the papers in the journal are reserved. Papers cannot be reproduced in any way without the name of the journal. The journal does not pay any royalties to authors. Süleyman Demirel University Visionary Journal are indexed in the following data bases/bibliographies/indices:

EBSCOHOST (7 Ocak 2011)
Asos Index (2014)
Academic Resource Index (ResearchBib) (15 Aralık 2016)
Directory of Research Journals Indexing (DRJI) (16 Aralık 2016)
MIAR (16 Aralık 2016)
Journal Factor (20 Aralık 2016)
Scientific Indexing Services (SIS) (20 Aralık 2016)
Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) (26 Ocak 2017)
Index Copernicus (06 Şubat 2017)
Arastirmax (26 Haziran 2017)

Editör / Managing Editor
Yrd. Doç. Dr. Gökhan ÖZKUL

Editör Yardımcıları / Editorial Assistants
Yrd. Doç. Dr. Aykut SEZGİN
Yrd. Doç. Dr. Erdal EKE


MAKALE BAŞVURULARI DERGİPARK ÜZERİNDEKİ http://dergipark.gov.tr/vizyoner ADRESİNDEN ALINMAKTADIR.

İletişim Adresi / Contact Info
SDÜ Vizyoner Dergisi, Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Doğu Kampüsü, 32260, Çünür, ISPARTA
vizyoner@sdu.edu.tr

Duyurular

 

Makale Kabulü

 
Vizyoner Dergisi yayın hayatına DergiPark üzerindeki http://dergipark.gov.tr/vizyoner adresinden devam edecektir. SDÜ Elektronik Dergi Sistemi üzerinden bundan sonra makale kabul edilmeyecektir. Daha fazlası...
 

DOI Numarası Hakkında

 
Vizyoner Dergisi büyümeye ve güçlenmeye devam etmekte olup, 2016 yılından itibaren dergimizde yayınlanan tüm makalelere DOI numarası verilmeye başlanmıştır. Daha fazlası...
 

JEL Sınıflandırma Kodu Uygulaması

 
Dergimiz 2016 yılından itibaren JEL (Journal of Economic Literature) sınıflandırma kodu uygulamasına geçmiş bulunduğundan gönderilecek makalelerde yazarların en fazla 5 tane olmak üzere JEL sınıflandırma kodlarını da belirtmesi gerekmektedir. Daha fazlası...
 

Güncellenen Yayın İlkeleri ve Yazım Kuralları

 
Vizyoner Dergisi yenilenen yüzü doğrultusunda yayın ilkeleri ve yazım kurallarını güncellemiştir. Dergiye gönderilen makaleler yeni ilke ve kurallarımıza göre değerlendirilecektir. Ayrıntılı bilgiye "Yazarlar İçin Rehber" kısmından ulaşabilirsiniz. Daha fazlası...
 
 
Daha fazla duyuru...

Cilt 9, Sayı 20 (2018)