Cilt 7, Sayı 16 (2016)

Cilt 7, Sayı 16 (2016)

İçindekiler

Künye

KÜNYE PDF
Vizyoner Dergisi

Makaleler

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ PROBLEMLERİNİN BELİRLENMESİ VE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ İLE ÖNCELİKLENDİRİLMESİ: AMBULANS SERVİSİ ÖRNEĞİ Özet PDF
Levent B. KIDAK, Elif Türkan ARSLAN, Hüseyin DEMİR
GÜNDELİK YAŞAMIN SOSYAL MEDYASI, SOSYAL MEDYANIN GÜNDELİK YAŞAMI: İLİŞKİSEL VE ETKİLEŞİMSEL PERSPEKTİFTEN UYGULAMALI BİR ÇALIŞMA Özet PDF
Ümit ARKLAN, Mustafa AKDAĞ
UZMANLAŞMA VE TIPTA BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Özet PDF
Necla YILMAZ, Ramazan ERDEM
ADALET MYO MEZUNLARINA YÖNELİK İSTİHDAM POLİTİKASI TARTIŞMALARINA BİR KATKI; ADALET BAKANLIĞI STRATEJİK PLANLARININ, STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI AÇISINDAN ANALİZİ Özet PDF
Osman Kürşat ACAR, Vahdettin AYDIN, Mustafa ATATORUN
HEKİMİN DEĞİŞEN KİMLİĞİ ÇERÇEVESİNDE SAĞLIĞIN KÜLTÜRLEŞMESİ Özet PDF
Rukiye ÇELİK, Ramazan ERDEM
YEŞİLOVA’NIN KIRSAL TURİZM POTANSİYELİNİN SWOT ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Özet PDF
Utku ONGUN, Bekir GÖVDERE, Uğur ÇİÇEK
DETERMINANTS OF ECONOMIC GROWTH: AN APPLICATION WITH UNBALANCED PANEL ANALYSIS IN OECD COUNTRIES Özet PDF
Sevgi SEZER, Tezcan ABASIZ
HASTANE ÇALIŞANLARINA GÖRE HASTANE CERRAHİ VE DAHİLİ POLİKLİNİKLERİNİN JCI AKREDİTASYON STANDARTLARINA UYGUNLUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ Özet PDF
Nurcan COŞKUN US, Elif DİKMETAŞ YARDAN
DUYGUSAL EMEK SÜRECİNE YÖN VEREN SOSYOLOJİK FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: BATI AKDENİZ UYGULAMASI Özet PDF
Hatice OĞUZ, Metin ÖZKUL
TRANSMEDYA HİKÂYECİLİĞİ “DORİTOS AKADEMİ” ÖRNEĞİ İNCELEMESİ Özet PDF
Mevlüt DÖNMEZ, Şakir GÜLER