Cilt 3, Sayı 4 (2011)

İçindekiler

Künye

KÜNYE PDF
Vizyoner Dergisi

Araştırma Makaleleri

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ISPARTA’DA Kİ YAŞAM KALİTESİ ve ISPARTA HALKINA İLİŞKİN TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Özet PDF
TAHSİN AKÇAKANAT, İLKER H. ÇARIKÇI, MURAT ALİ DULUPÇU
Yükseköğretimde Kaynak Dağılımı Üzerine Bir Değerlendirme Türkiyedeki Devlet Üniversitelerinin Cari Hizmet_Ödenekleri Özet PDF
Kenan Oğuzhan Oruç, Ertan Çekin, Ali Erten Tenderis, Halil İbrahim Özmen
MESLEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI KAPSAMINDA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ALGILARI Özet PDF
Nezih Metin ÖZMUTAF
KADININ SİYASAL YAŞAMA KATILIMI VE KOTA UYGULAMALARI Özet PDF
Nedret Çağlar
TÜRK İŞ KANUNUNDA TANIMLANAN ESNEK ÇALIŞMA BİÇİMLERİNİN İŞLETMELERİN STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE ETKİSİ Özet PDF
Sadife Güngör
GENEL OLARAK ESNEK ÇALIŞMA SİSTEMLERİ VE TELE ÇALIŞMA VE SIKIŞTIRILMIŞ İŞ HAFTASININ KARŞILAŞTIRILMASI Özet PDF
Emine Tozlu
AB’NİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE ORTAK DIŞ VE GÜVENLİK POLİTİKASI Özet PDF
Ekrem Yaşar AKÇAY, Çiğdem ARGUN, Elvettin Akman
KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE KRİZ SÜRECİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN ROLÜ VE ÖNEMİ Özet PDF
Zeki Akıncı