Cilt 8, Sayı 18 (2017)

Cilt 8, Sayı 18 (2017)

İçindekiler

Künye

KÜNYE PDF
Vizyoner Dergisi

Araştırma Makaleleri

SMMM VE DİĞER MUHASEBE ÇALIŞANLARI KAPSAMINDA, İŞ STRESİNİN İŞ PERFORMANSINA ETKİSİ: İZMİR İLİNDE BİR ARAŞTIRMA Özet PDF
Nezih Metin ÖZMUTAF, Rozi MİZRAHİ
ENTROPİ TEMELLİ COPRAS YÖNTEMİ İLE AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ VE TÜRKİYE’NİN HAVAYOLU TAŞIMACILIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ Özet PDF
Nuri ÖMÜRBEK, Halil Furkan BALCI
REKREATİF FAALİYET KATILIM ALANLARINA GÖRE BİREYLERİN ÖFKE İFADE TARZLARININ NEGATİF-POZİTİF DUYGULANIM VE YAŞAM DOYUMLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Özet PDF
Gülseren YURCU
ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ EĞİTİMDEN SONUÇ BEKLENTİLERİ Özet PDF
Hasan Hüseyin UZUNBACAK, Hatice MESCİ, Selcen DENİZ UZUNBACAK
VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE İMALAT SANAYİ SEKTÖRÜNÜN FİNANSAL PERFORMANS ETKİNLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİ: BORSA İSTANBUL’DA BİR ARAŞTIRMA Özet PDF
İsmail ÇELİK, Semra AYAN
BİREY ÖRGÜT UYUMUNUN DUYGUSAL EMEK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: HEMŞİRELER ÜZERİNE GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA Özet PDF
Mustafa KESEN
GELENEKSEL KALABİLSEM MODERN OLABİLSEM: MODERNLEŞME SÜRECİNDE YAŞLILIK DENEYİMLERİ Özet PDF
Işıl KALAYCI, Metin ÖZKUL
TÜRKİYE’DE MAKROEKONOMİK FAKTÖRLERİN 2000-2014 DÖNEMİNDE YURTİÇİ TASARRUFLARA ETKİSİ Özet PDF
Sadık UÇGUN
KAMU SEKTÖRÜNDE SÜREÇ ODAKLI ÖRGÜTSEL DEĞİŞİMİN HİZMET KALİTESİ VE İŞ TATMİNİ ÜZERİNE ETKİLERİ Özet PDF
Zeynep DEMİRGİL, Ömer Lütfi ANTALYALI
SOSYAL MEDYANIN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI ÜZERİNDE ETKİSİ: TURİZM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ Özet PDF
Barış ÖZCAN, Zeki AKINCI