Yazar Detayları

güzel, özlem

  • Cilt 2, Sayı 2 (2010) - Araştırma Makaleleri
    TURİSTİK ÜRÜN ÇEŞİTLENDİRMESİ KAPSAMINDA YENİ BİR DİNAMİK: İNANÇ TURİZMİ
    Özet  PDF