Yazar Detayları

AKTÜRK, Ahmet

  • Cilt 1, Sayı 1 (2009) - Araştırma Makaleleri
    KOBİ’LER AÇISINDAN BASEL II UZLAŞISININ KREDİ PİYASASINA ETKİLERİ VE ALTERNATİF FİNANSMAN YÖNTEMLERİ
    Özet  PDF