Yazar Detayları

ARSLAN, Elif Türkan

  • Cilt 1, Sayı 1 (2009) - Araştırma Makaleleri
    ASHOKA’YA ÜYE SOSYAL GİRİŞİMCİLERİN TÜRKİYE VE DÜNYADAKİ FAALİYET ALANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
    Özet  PDF
  • Cilt 7, Sayı 16 (2016) - Araştırma Makaleleri
    ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ PROBLEMLERİNİN BELİRLENMESİ VE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ İLE ÖNCELİKLENDİRİLMESİ: AMBULANS SERVİSİ ÖRNEĞİ
    Özet  PDF