Yazar Detayları

Çekin, Ertan

  • Cilt 3, Sayı 4 (2011) - Araştırma Makaleleri
    Yükseköğretimde Kaynak Dağılımı Üzerine Bir Değerlendirme Türkiyedeki Devlet Üniversitelerinin Cari Hizmet_Ödenekleri
    Özet  PDF