Yazar Detayları

Bayrakçı, Eylem

  • Cilt 2, Sayı 2 (2010) - Araştırma Makaleleri
    LİDER DAVRANIŞLARININ ÇALIŞAN MOTİVASYONU ÜZERİNE ETKİSİ: İPLİKSAN A.Ş. BİR ARAŞTIRMA
    Özet  PDF