Konu başlığı indeksini tarayın


 
Sayı Başlık
 
Cilt 1, Sayı 1 (2009) 1980 SONRASI GELENEKSEL BÜROKRATİK YÖNETİM PARADİGMASINDA DEĞİŞİM ve YÖNETSEL - SİYASAL YENİDEN YAPILANMA ARAYIŞLARI Özet   PDF
Gökhan KALAĞAN
 
Cilt 4, Sayı 9 (2013) 1980-2010 DÖNEMİNDE SOSYAL REFAH DEVLETİ ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE’DE SOSYAL GÜVENLİK HARCAMALARININ GELİŞİMİ Özet   PDF
Ferhan Berkay
 
Cilt 2, Sayı 1 (2010) 2008 KÜRESEL EKONOMİK KRİZİ VE TURİZM SEKTÖRÜ ÜZERİNE ETKİLERİ Özet   PDF
Zafer YILDIZ, Ayşe DURGUN
 
Cilt 1, Sayı 1 (2009) 2008 KÜRESEL KRİZİNİN ÜLKELERİN İSTİHDAM YAPISI ÜZERİNE ETKİLERİNİN DİNAMİK BİR ANALİZİ Özet   PDF
Nihat ALTUNTEPE
 
Cilt 9, Sayı 20 (2018) 21. YÜZYILDA DEMOKRASİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: BİR LİTERATÜR İNCELEMESİ Özet   PDF
Serap BARIŞ, Mehmet ERDOĞMUŞ
 
Cilt 3, Sayı 4 (2011) AB’NİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE ORTAK DIŞ VE GÜVENLİK POLİTİKASI Özet   PDF
Ekrem Yaşar AKÇAY, Çiğdem ARGUN, Elvettin Akman
 
Cilt 7, Sayı 14 (2016) ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ÇALIŞANLARININ ALGILANAN AİDİYET DURUMLARI Özet   PDF
Mehmet ÇAKAL, Yasemin ÖZDEMİR
 
Cilt 7, Sayı 16 (2016) ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ PROBLEMLERİNİN BELİRLENMESİ VE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ İLE ÖNCELİKLENDİRİLMESİ: AMBULANS SERVİSİ ÖRNEĞİ Özet   PDF
Levent B. KIDAK, Elif Türkan ARSLAN, Hüseyin DEMİR
 
Cilt 8, Sayı 19 (2017) ACİL SERVİS ÇALIŞANLARININ İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA YAŞADIKLARI SORUNLARIN BELİRLENMESİ: KONYA ÖRNEĞİ Özet   PDF
Musa ÖZATA, Hamza BOZOĞLAN, Yusuf AKKOCA
 
Cilt 8, Sayı 18 (2017) ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ EĞİTİMDEN SONUÇ BEKLENTİLERİ Özet   PDF
Hasan Hüseyin UZUNBACAK, Hatice MESCİ, Selcen DENİZ UZUNBACAK
 
Cilt 7, Sayı 16 (2016) ADALET MYO MEZUNLARINA YÖNELİK İSTİHDAM POLİTİKASI TARTIŞMALARINA BİR KATKI; ADALET BAKANLIĞI STRATEJİK PLANLARININ, STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI AÇISINDAN ANALİZİ Özet   PDF
Osman Kürşat ACAR, Vahdettin AYDIN, Mustafa ATATORUN
 
Cilt 5, Sayı 11 (2014) ADIM ÜNİVERSİTELERİ’NİN HALKLA İLİŞKİLER BİRİMLERİNİN MEVCUT DURUM ANALİZİ Özet   PDF
Münire Çiftçi, Zeynep Gazali Tanışman
 
Cilt 4, Sayı 7 (2012) ALGILANAN HİZMET KAVRAMININ MUHASEBECİ SEÇİMİNE ETKİSİ Özet   PDF
Hayrettin USUL, Güler F. UYAR
 
Cilt 4, Sayı 7 (2012) ARAP BAHARI RÜZGÂRINDA BİR KİMLİK ARAYIŞI, ARAP MİLLİYETÇİLİĞİNDEN SURİYELİLİĞE: BİR SURİYE PARADOKSU Özet   PDF
Timuçin KODAMAN, Haktan BİRSEL
 
Cilt 3, Sayı 6 (2012) Araştırmacıların Bankacılık Alanına Bilimsel Katkıları: Bankacılık Konusunda Yapılan Lisansüstü Tezlere İlişkin Bir Araştırma Özet   PDF
Serap Benligiray
 
Cilt 1, Sayı 1 (2009) ASHOKA’YA ÜYE SOSYAL GİRİŞİMCİLERİN TÜRKİYE VE DÜNYADAKİ FAALİYET ALANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Özet   PDF
Murat KAYALAR, Elif Türkan ARSLAN
 
Cilt 4, Sayı 9 (2013) AVRUPA BİRLİĞİ ÖRNEĞİNDE ULUSLARARASI SPOR POLİTİKASININ GELİŞİMİ: EKONOMİK, SOSYAL VE SİYASAL BOYUT Özet   PDF
İlkay Taş, Sühal Şemşit, Sedef Eylemer
 
Cilt 3, Sayı 6 (2012) AVRUPA BİRLİĞİ’NDE SON DÖNEM DEMOKRATİKLEŞME ÇABALARI: LİZBON ANTLAŞMASI’NIN DEMOKRATİKLEŞMEYE KATKISI Özet   PDF
Ümmühan KAYGISIZ
 
Cilt 8, Sayı 17 (2017) AVRUPA'DASOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI VE TÜRKİYE Özet   PDF
Ceyda ŞATAF, Bilgehan MERMER
 
Cilt 5, Sayı 11 (2014) AİLE ŞİRKETLERİNDE Y JENERASYONUNUN ÖZ YETERLİLİK ALGISI VE İŞE ADANMIŞLIK İLİŞKİSİ Özet   PDF
SELDA KELEŞ, SELDA KELEŞ
 
Cilt 8, Sayı 17 (2017) ÇALIŞMA AHLAKINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Özet   PDF
Muhammet Husrev FETEN, İlker Hüseyin ÇARIKÇI, Ahmet Sait ÖZKUL
 
Cilt 5, Sayı 10 (2014) ÇAĞDAŞ BAKIŞ AÇISIYLA İŞ GÖREN DEVAMSIZLIĞI, NEDENLERİ, ÖRGÜTE ETKİLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Özet   PDF
Orhan Adıgüzel, Adeviye Erdoğan
 
Sosyal Hizmet Özel Sayısı Yıl 2015 ÖNSÖZ: SOSYAL HİZMETLERDE YÖNETİM VE ORGANİZASYONUN ÖNEMİ ÜZERİNE Özet   PDF
Serkan Bayraktaroğlu, Orhan Adıgüzel
 
Cilt 6, Sayı 12 (2015) ÖRGÜT KÜLTÜRÜ ALGISINDA CİNSİYET FAKTÖRÜNÜN ETKİSİ VE BİR UYGULAMA Özet   PDF
Umut Can ÖZTÜRK
 
Sosyal Hizmet Özel Sayısı Yıl 2015 ÖRGÜT KURAMLARI İLE SOSYAL HİZMET İŞLETMELERİNİ ANLAMAK Özet   PDF
Zehra Topal, Erhan Atay
 
Toplam 208 ögeden 1 - 25 arası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>