Konu başlığı indeksini tarayın


 
Sayı Başlık
 
Cilt 7, Sayı 14 (2016) ÖRGÜTSEL ADALET İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİNDE ÖĞRETMENLERE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: BAYAT ÖRNEĞİ Özet   PDF
Ramazan ŞAHİN, Erkan KAVAS
 
Cilt 1, Sayı 1 (2009) ÖZEL SİGORTA GİRİŞİMİNİN SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ AÇISINDAN ÖNEMİ Özet   PDF
Metin TOPÇUOĞLU, Mustafa ÖZTÜRK
 
Cilt 8, Sayı 17 (2017) ÖĞRENCİ BAKIŞI İLE KARACABEY MESLEK YÜKSEKOKULU’NUN SOSYO-KÜLTÜREL VE EKONOMİK KATKISININ DEĞERLENDİRİLMESİ Özet   PDF
Sevgi SEZER
 
Cilt 4, Sayı 9 (2013) ÖĞRETİM ELEMANLARININ TÜKENMİŞLİĞİNDE BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN ETKİSİ: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÖRNEĞİ Özet   PDF
Mehmet Dinç, Ferhat Bitlisli, Esra Çetinceli, Sonay Zeki Aydın
 
Cilt 3, Sayı 5 (2011) ÜLKE KAYNAKLARININ VERİMLİ KULLANIMI: 4x4 ARAMA VE KURTARMA ARACI SEÇİMİNDE AHS VE TOPSIS YÖNTEMLERİNİN UYGULAMASI Özet   PDF
Yusuf ŞAHİN, Hasan AKYER
 
Cilt 2, Sayı 2 (2010) ÜNİVERSİTE TERCİHİNDE NE KADAR BİLİNÇLİLER: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA Özet   PDF
ERTAN BECEREN
 
Cilt 8, Sayı 19 (2017) BANKALARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PERFORMANSLARININ ARAS, MOOSRA VE COPRAS YÖNTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Özet   PDF
Vesile ÖMÜRBEK, Esra AKSOY, Özen AKÇAKANAT
 
Cilt 3, Sayı 5 (2011) BÖLGESEL DENGESİZLİKLERİN GİDERİLMESİNDE YEREL YÖNETİMLERİN ROLÜ: ISPARTA UYGULAMASI Özet   PDF
Zafer YILDIZ, Çağdaş KARADAĞ
 
Cilt 9, Sayı 20 (2018) BEBEK PATLAMASI, X VE Y KUŞAĞI YÖNETİCİLERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİNİN KAMU VE ÖZEL SEKTÖR FARKLILIKLARINA GÖRE İNCELENMESİ: BİR ARAŞTIRMA Özet   PDF
Bahattin AKA
 
Cilt 8, Sayı 17 (2017) BIST’TE ANA METAL SANAYİ ENDEKSİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELERİN FİNANSAL PERFORMANS ÖLÇÜMÜ: 2011-2015 DÖNEMİ Özet   PDF
Ahmet ŞİT, İbrahim Halil EKŞİ, Nuri HACIEVLİYAGİL
 
Cilt 4, Sayı 7 (2012) BUZUL ÇAĞI’NDAN İLK ÇAĞ’A TÜKETİMİN TARİHİ Özet   PDF
Banu ÖZÜŞEN, Zafer YILDIZ
 
Cilt 3, Sayı 5 (2011) BİR REKABET ARACI OLARAK TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ:STARTEJİ VE YAKLAŞIMLAR Özet   PDF
Melih Başkol
 
Cilt 8, Sayı 18 (2017) BİREY ÖRGÜT UYUMUNUN DUYGUSAL EMEK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: HEMŞİRELER ÜZERİNE GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA Özet   PDF
Mustafa KESEN
 
Cilt 2, Sayı 1 (2010) CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK KAMU BÜROKRASİSİ’NDE YENİDEN YAPILANMA ve YÖNETSEL REFORM ÇALIŞMALARI Özet   PDF
Gökhan Kalağan
 
Cilt 7, Sayı 15 (2016) CİNSİYET- SİYASAL KATILIM İLİŞKİSİ: SDÜ ÖRNEK OLAYI Özet   PDF
Hamza Bahadır ESER, Pınar SARIŞAHİN
 
Cilt 8, Sayı 19 (2017) CİNSİYETE DUYARLI PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME SİSTEMİNİN UYGULANABİLİRLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Özet   PDF
Elif Ayşe ŞAHİN İPEK
 
Cilt 6, Sayı 12 (2015) DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK VE DEĞİŞİMDE DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK PARADİGMASI Özet   PDF
Muhammed Fatih Aksaraylı
 
Cilt 1, Sayı 1 (2009) DÜNYA FINDIK PİYASASINDA TÜRKİYE’NİN ROLÜ Özet   PDF
Ali Rıza AKTAŞ, Erdoğan ÖZTÜRK, Selim Adem HATIRLI
 
Cilt 7, Sayı 14 (2016) DÜZEY 2 BÖLGELERİNDE EĞİTİM VE SAĞLIK AÇISINDAN BEŞERİ SERMAYE YAPISININ PANEL VERİ ANALİZİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI Özet   PDF
Musa TÜRKOĞLU, Serdar YETİŞEN
 
Cilt 8, Sayı 17 (2017) DEMOGRAFİK NİTELİKLER İTİBARİYLE İŞLETMELERDE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ ARAÇLARININ KULLANIM DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ Özet   PDF
Lütfiye ÖZDEMİR, Berkant DULKADİR
 
Cilt 7, Sayı 16 (2016) DETERMINANTS OF ECONOMIC GROWTH: AN APPLICATION WITH UNBALANCED PANEL ANALYSIS IN OECD COUNTRIES Özet   PDF
Sevgi SEZER, Tezcan ABASIZ
 
Cilt 6, Sayı 13 (2015) DOKTOR VE HEMŞİRELERDE KAYGI NEDENLERİ: Bir Üniversite Hastanesi Örneği Özet   PDF
Tülin TUNÇ, Rana ÖZEN KUTANİS
 
Cilt 7, Sayı 16 (2016) DUYGUSAL EMEK SÜRECİNE YÖN VEREN SOSYOLOJİK FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: BATI AKDENİZ UYGULAMASI Özet   PDF
Hatice OĞUZ, Metin ÖZKUL
 
Cilt 9, Sayı 20 (2018) EFFECTS OF ADS ON CHILDREN’S CONSUMPTION BEHAVIOR Özet   PDF
Gülşah SARI
 
Cilt 2, Sayı 1 (2010) EKMEK ÜRETİM İŞLETME SAHİPLERİNİN PROFİLLERİ VE SEKTÖRE YÖNELİK TUTUMLARI: BATI AKDENİZ BÖLGESİNDE BİR ARAŞTIRMA Özet   PDF
Osman AKIN
 
Toplam 208 ögeden 26 - 50 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>