Konu başlığı indeksini tarayın


 
Sayı Başlık
 
Cilt 8, Sayı 17 (2017) ÖĞRENCİ BAKIŞI İLE KARACABEY MESLEK YÜKSEKOKULU’NUN SOSYO-KÜLTÜREL VE EKONOMİK KATKISININ DEĞERLENDİRİLMESİ Özet   PDF
Sevgi SEZER
 
Cilt 4, Sayı 9 (2013) ÖĞRETİM ELEMANLARININ TÜKENMİŞLİĞİNDE BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN ETKİSİ: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÖRNEĞİ Özet   PDF
Mehmet Dinç, Ferhat Bitlisli, Esra Çetinceli, Sonay Zeki Aydın
 
Cilt 3, Sayı 5 (2011) ÜLKE KAYNAKLARININ VERİMLİ KULLANIMI: 4x4 ARAMA VE KURTARMA ARACI SEÇİMİNDE AHS VE TOPSIS YÖNTEMLERİNİN UYGULAMASI Özet   PDF
Yusuf ŞAHİN, Hasan AKYER
 
Cilt 2, Sayı 2 (2010) ÜNİVERSİTE TERCİHİNDE NE KADAR BİLİNÇLİLER: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA Özet   PDF
ERTAN BECEREN
 
Cilt 3, Sayı 5 (2011) BÖLGESEL DENGESİZLİKLERİN GİDERİLMESİNDE YEREL YÖNETİMLERİN ROLÜ: ISPARTA UYGULAMASI Özet   PDF
Zafer YILDIZ, Çağdaş KARADAĞ
 
Cilt 8, Sayı 17 (2017) BIST’TE ANA METAL SANAYİ ENDEKSİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELERİN FİNANSAL PERFORMANS ÖLÇÜMÜ: 2011-2015 DÖNEMİ Özet   PDF
Ahmet ŞİT, İbrahim Halil EKŞİ, Nuri HACIEVLİYAGİL
 
Cilt 4, Sayı 7 (2012) BUZUL ÇAĞI’NDAN İLK ÇAĞ’A TÜKETİMİN TARİHİ Özet   PDF
Banu ÖZÜŞEN, Zafer YILDIZ
 
Cilt 3, Sayı 5 (2011) BİR REKABET ARACI OLARAK TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ:STARTEJİ VE YAKLAŞIMLAR Özet   PDF
Melih Başkol
 
Cilt 8, Sayı 18 (2017) BİREY ÖRGÜT UYUMUNUN DUYGUSAL EMEK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: HEMŞİRELER ÜZERİNE GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA Özet   PDF
Mustafa KESEN
 
Cilt 2, Sayı 1 (2010) CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK KAMU BÜROKRASİSİ’NDE YENİDEN YAPILANMA ve YÖNETSEL REFORM ÇALIŞMALARI Özet   PDF
Gökhan Kalağan
 
Cilt 7, Sayı 15 (2016) CİNSİYET- SİYASAL KATILIM İLİŞKİSİ: SDÜ ÖRNEK OLAYI Özet   PDF
Hamza Bahadır ESER, Pınar SARIŞAHİN
 
Cilt 6, Sayı 12 (2015) DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK VE DEĞİŞİMDE DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK PARADİGMASI Özet   PDF
Muhammed Fatih Aksaraylı
 
Cilt 1, Sayı 1 (2009) DÜNYA FINDIK PİYASASINDA TÜRKİYE’NİN ROLÜ Özet   PDF
Ali Rıza AKTAŞ, Erdoğan ÖZTÜRK, Selim Adem HATIRLI
 
Cilt 7, Sayı 14 (2016) DÜZEY 2 BÖLGELERİNDE EĞİTİM VE SAĞLIK AÇISINDAN BEŞERİ SERMAYE YAPISININ PANEL VERİ ANALİZİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI Özet   PDF
Musa TÜRKOĞLU, Serdar YETİŞEN
 
Cilt 8, Sayı 17 (2017) DEMOGRAFİK NİTELİKLER İTİBARİYLE İŞLETMELERDE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ ARAÇLARININ KULLANIM DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ Özet   PDF
Lütfiye ÖZDEMİR, Berkant DULKADİR
 
Cilt 7, Sayı 16 (2016) DETERMINANTS OF ECONOMIC GROWTH: AN APPLICATION WITH UNBALANCED PANEL ANALYSIS IN OECD COUNTRIES Özet   PDF
Sevgi SEZER, Tezcan ABASIZ
 
Cilt 6, Sayı 13 (2015) DOKTOR VE HEMŞİRELERDE KAYGI NEDENLERİ: Bir Üniversite Hastanesi Örneği Özet   PDF
Tülin TUNÇ, Rana ÖZEN KUTANİS
 
Cilt 7, Sayı 16 (2016) DUYGUSAL EMEK SÜRECİNE YÖN VEREN SOSYOLOJİK FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: BATI AKDENİZ UYGULAMASI Özet   PDF
Hatice OĞUZ, Metin ÖZKUL
 
Cilt 2, Sayı 1 (2010) EKMEK ÜRETİM İŞLETME SAHİPLERİNİN PROFİLLERİ VE SEKTÖRE YÖNELİK TUTUMLARI: BATI AKDENİZ BÖLGESİNDE BİR ARAŞTIRMA Özet   PDF
Osman AKIN
 
Cilt 3, Sayı 5 (2011) ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM: İŞLETMEDE ÇALIŞANLAR BİR “KAYNAK” MI YOKSA BİR “KIYMET” MİDİR? Özet   PDF
Zeki AKINCI
 
Cilt 5, Sayı 11 (2014) ENTELLEKTÜEL SERMAYE ÜZERİNDE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMASININ FİNANSAL ETKİSİ (BORSA İSTANBUL (BİST)’A KOTE OLAN ŞİRKETLER ÜZERİNDE BİR UYGULAMA) Özet   PDF
OSMAN TURGUT
 
Cilt 8, Sayı 18 (2017) ENTROPİ TEMELLİ COPRAS YÖNTEMİ İLE AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ VE TÜRKİYE’NİN HAVAYOLU TAŞIMACILIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ Özet   PDF
Nuri ÖMÜRBEK, Halil Furkan BALCI
 
Cilt 4, Sayı 9 (2013) ETKİLEŞİMCİ LİDERLİĞİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞINA ETKİSİ: Adana İl’indeki A Grubu Seyahat Acenteleri Örneği Özet   PDF
sine erdoğan morçin, ilhami morçin
 
Cilt 4, Sayı 8 (2013) GÖZLÜK KULLANICILARININ SORUNLARI, BEKLENTİLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Özet   PDF
Kader TÜRKOĞLU, Mustafa Erhan TÜRKOĞLU, Emin KAYA
 
Cilt 7, Sayı 16 (2016) GÜNDELİK YAŞAMIN SOSYAL MEDYASI, SOSYAL MEDYANIN GÜNDELİK YAŞAMI: İLİŞKİSEL VE ETKİLEŞİMSEL PERSPEKTİFTEN UYGULAMALI BİR ÇALIŞMA Özet   PDF
Ümit ARKLAN, Mustafa AKDAĞ
 
Toplam 186 ögeden 26 - 50 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>