SDÜ Yaşam Dergisi, Cilt 1, Sayı 1 (2009)

Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Genel Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi

Ebru ÖNEM, Mümin POLAT, Tufan NAYIR, Füsun EROĞLU

Özet


Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ISHMYO) Anestezi Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği ve Tıbbi Laboratuar bölümünde toplam 115 öğrenci ile eğitim-öğretim faaliyetini sürdürmektedir. Oldukça yeni olan okulumuzda sorunların en iyi ve kalıcı şekilde çözümlenmesi için öncelikle sorunların ve öğrencilerin beklentilerinin somut bir şekilde ortaya konması gerekmektedir. Bu amaçlar doğrultusunda ISHMYO’nda öğrenim gören öğrencilerin, okulda eğitim öğretim, öğrenci işleri, danışmanlık ve rehberlik, sosyal ilişkiler, fiziksel çevrenin yeterliliğinden ne ölçüde memnun olduklarını ölçmeyi hedefledik.
Öğrencilere araştırmacılar tarafından hazırlanan; eğitim öğretim, laboratuar ve staj eğitimi, danışmanlık ve rehberlik hizmetleri, sosyal ilişkileri ve fiziksel koşulları irdeleyen 60 soruluk “Öğrenci Memnuniyet Anketi” uygulandı. Anket sonucu toplanan veriler; frekans dağılımları, istatistiksel çıkarımlar, Kruskall Wallis ve Mann Whitney U testi kullanılarak değerlendirilmiştir.
Yapılan bu araştırmada okulun yeni açılmış olmasına rağmen öğrencilerin memnuniyet düzeylerinin umut verici olmakla birlikte eksik yönlerin ortaya çıkartılmasında bu tür anket çalışmalarının belirleyici rol oynayacağı düşünülmektedir. Bu çalışmaların belirli zaman dilimlerinde tekrarlanarak memnuniyetin az olduğu konularda geliştirme ve iyileştirme çalışmalarının yapılması hedeflenmektedir.

Tam Metin: PDF