SDÜ Yaşam Dergisi, Cilt 1, Sayı 2 (2009)

Akut Hemorajik Şok Sonrası Erken Koagülopati

Melike ULUSAN

Özet


Yoğun bakım ünitemizde hemorajik şok tablosunda takip edilen ve koagülopati gelişen iki olgu sunumu yer almaktadır. Hastalarda erken dönemde kan kaybının kaynağı bulunup düzeltilirken uygun sıvı, kan replasmanı ile kan basıncını yükseltilerek oksijenizasyon sağlanmaya çalışılmıştır.

Tam Metin: PDF