SDÜ Yaşam Dergisi, Cilt 1, Sayı 2 (2009)

Bazı Beş Yıldızlı Otellerde Hazırlanan Gıdaların Mikrobiyolojik Açıdan Değerlendirilmesi

Serdal ÖĞÜT, Mümin POLAT

Özet


Bu araştırma kapsamında Bodrum, Kemer ve Marmaris’te bulunan 8 tane 5 yıldızlı turistlik otelde, müşterilerin tüketimine sunulan, çeşitli özellikte 785 gıdanın mikrobiyolojik analizi yapılmıştır.
Araştırmada incelenen gıdaların özelliklerine göre; Staphlococcus aereus, Escherichia coli, Salmonella spp, toplam koliform bakteri sayımı, maya-küf tayini, Clostridium perfringens, Basillus cereus ve Listeria monocytogenes analizleri yapılmıştır.
Araştırmada 785 gıda örneğinin 742’si, incelenen patojene göre referans sınırları arasında çıkarken, 43 örnekte (% 5.3) gıda patojeni belirlenmiştir. 7 örnekte Eshrechia coli (% 0.8), 10 örnekte Salmonella sp. (% 1.2), 14 örnekte toplam koliform bakteri (% 1.7), 9 örnekte Staphylococcus aureus (% 1.1), 2 örnekte küf (% 0.2) ve 1 örnekte Basillus cereus (% 0.1) mikroorganizmaları analiz sonucunda referans değerlerinin üzerinde olduğu belirlenmiştir. Toplu gıda tüketilen yerlerde gıda hijyeninin önemi çok daha fazladır. Araştırmaya dahil edilen bu tip büyük turistik mekânlarda gıda hazırlanması ve tüketime sunulması aşamasında çok daha dikkatli olunması ve gereken önlemlerin titizlikle alınması sadece insan sağlığı için değil aynı zamanda ülkemiz turizminin geleceği için de çok önemli olduğu aşikârdır.
Anahtar Kelimeler: Beş Yıldızlı Otel, Gıda Hijyeni, Mikrobiyolojik Analiz.
SDÜ Yaşam Dergisi 2009;1(2):17-21

Tam Metin: PDF