SDÜ Yaşam Dergisi, Cilt 2, Sayı 1 (2010)

The Effect Of Splenectomy And Femur Fracture On Bacterial Translocation And Liver Regeneration In Mice In An Experimental Two Hit Trauma Model

Mustafa SARI, Hasan Erol EROĞLU, Fatih AĞALAR, Aliye SARI, Canan AĞALAR, Mahmut BÜLBÜL, Kuzey AYDINURAZ

Özet


Amaç Çoklu organ yetmezliği riski çoklu yaralanması olanlarda artmıştır. Bu tür olgularda farklı yaralanma tiplerinin birbirine etkisi ve hastaları nasıl etkileyeceği önemsenmesi gereken ciddi bir sorundur. Bu çalışmada splenektomi ve femur kırığı şeklinde ikili yaralanmanın bakteri translokasyonu ve karaciğer yenilenmesi üzerine etkileri deneysel hayvan modelinde incelenmesi hedeflenmiştir.
Yöntem Çalışmada elli erkek fare kullanıldı. Gruplara uygulanan cerrahi işlemler; laparotomi + femoral insizyon (Grup I – kontrol), hepatektomi + splenektomi (Grup II), splenektomi + femur kırığı (Grup III), hepatektomi + femur kırığı (Grup IV) ve hepatektomi + splenektomi + femur kırığı (Grup V) şeklindeydi. Cerrahi girişimden üç gün sonra deneklerde bakteriyal translokasyon, karaciğer ağırlığı, mitotik aktivite ve kupffer hücre proliferasyonu incelendi.
Bulgular Splenektomili olgularda bakteriyal translokasyonun azaldığı ve karaciğer yenilenmesinin arttığı saptanırken (p=0.042, p=0.027), femur kırıklı olgularda bakteriyal translokasyonun arttığı ve femoral kırık olgularında ise karaciğer yenilenmesinin azaldığı belirlenmiştir (p

Tam Metin: PDF