Cilt 1, Sayı 1 (2009)

İçindekiler

Araştırma Makalesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Genel Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi Özet PDF
Ebru ÖNEM, Mümin POLAT, Tufan NAYIR, Füsun EROĞLU 1-3
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği Açık Tibia Kırıklarında Sonuçlarımız Özet PDF
Tolga ATAY, Ahmet ÇALOĞLU, Barbaros Yakup BAYKAL, Metin Lütfi BAYDAR, Vecihi KIRDEMİR 4-7
Isparta İli Binbirevler Mahallesindeki Evli Kadınların Sosyodemografik ve Sağlık Bilgilerinin İncelenmesi Özet PDF
Sıtkı ORAK, Medet KORKMAZ, Hikmet ORHAN 8-13
Isparta Devlet Hastanesi Acil Birimine Başvuran Kafa Travmalı Olguların Demografik Özellikleri Özet PDF
Nilgün ŞENOL 14-16

Olgu Sunumu

Eletriptana Bağlı Distoni Olgusu Özet PDF
İnci MELTEM ATAY, Derya SEÇKİN 17-18

Derleme

Bel Fıtığında Cerrahi Yöntemlerin Değerlendirilmesi Özet PDF
Nilgün ŞENOL 19-21