Cilt 1, Sayı 2 (2009)

SDÜ YAŞAM Dergisi

İçindekiler

Araştırma Makalesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniği’nde Mide Kanserli Olguların Retrospektif Değerlendirilmesi Özet PDF
Hasan Erol EROĞLU, Recep ÇETİN, Yavuz Savaş KOCA, Mustafa SARI 1-6
Etanol İle Oluşturulan Deneysel Ülser Modelinde Omeprazol, Famotidin, Misoprostol ve Trimetazidin’in Koruyucu Etkinliklerinin Karşılaştırılması Özet PDF
Müçteba ÖZTÜRK, Hasan Erol EROĞLU, Metin ÇİRİŞ, Yavuz Savaş KOCA, Mustafa SARI, Mahmut BÜLBÜL 7-11
Bazı Beş Yıldızlı Otellerde Hazırlanan Gıdaların Mikrobiyolojik Açıdan Değerlendirilmesi Özet PDF
Serdal ÖĞÜT, Mümin POLAT 12-16

Olgu Sunumu

Akut Alkol İntoksikasyonu Sonrası Gelişen Trombotik Trombositopenik Purpura Özet PDF
Müge ÇELİK 17-18
Akut Hemorajik Şok Sonrası Erken Koagülopati Özet PDF
Melike ULUSAN 19-21

Derleme

Leonardo Da Vinci’nin Anatomi Çalışmalarının Sanat Yaşamına Katkısı Özet PDF
H. Nevin GÜVEN 22-24