Cilt 2, Sayı 1 (2010)

İçindekiler

Araştırma Makalesi

The Effect Of Splenectomy And Femur Fracture On Bacterial Translocation And Liver Regeneration In Mice In An Experimental Two Hit Trauma Model Özet PDF
Mustafa SARI, Hasan Erol EROĞLU, Fatih AĞALAR, Aliye SARI, Canan AĞALAR, Mahmut BÜLBÜL, Kuzey AYDINURAZ 1-6
Kaudal Blokta Levobupivakaine Düşük Doz Fentanil İlavesinin Postoperatif Analjezi Üzerine Etkisi Özet PDF
Müge ÇELİK 7-11

Olgu Sunumu

Toplum Kökenli Pnömoni Sonucu Gelişen Ciddi Akut Solunum Yetmezliği Özet PDF
Filiz ALKAYA, Cem BAŞARAN, Lütfi YAVUZ 12-14

Derleme

Spinal Cerrahide Rejyonel Anestezi Özet PDF
Sinem SARI AK, Lütfi YAVUZ 15-18
Update on Sedation in Geriatric Orthopaedic Regional Anesthesia: Dexmedotomidine Özet PDF
Sinem SARI AK 19-22