Yazar Detayları

POLAT, Mümin

 • Cilt 1, Sayı 1 (2009) - Araştırma Makalesi
  Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Genel Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi
  Özet  PDF
 • Cilt 1, Sayı 2 (2009) - Araştırma Makalesi
  Bazı Beş Yıldızlı Otellerde Hazırlanan Gıdaların Mikrobiyolojik Açıdan Değerlendirilmesi
  Özet  PDF
 • Cilt 2, Sayı 2 (2010) - Araştırma Makalesi
  Oncorhynchus mykiss ile Salmo salar L. Balık Türlerinin SDS-PAGE Elektroforezi Yöntemi ile Protein Bantlarının Karşılaştırılması
  Özet  PDF