Yazar Detayları

SARI, Mustafa

 • Cilt 1, Sayı 2 (2009) - Araştırma Makalesi
  Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniği’nde Mide Kanserli Olguların Retrospektif Değerlendirilmesi
  Özet  PDF
 • Cilt 1, Sayı 2 (2009) - Araştırma Makalesi
  Etanol İle Oluşturulan Deneysel Ülser Modelinde Omeprazol, Famotidin, Misoprostol ve Trimetazidin’in Koruyucu Etkinliklerinin Karşılaştırılması
  Özet  PDF
 • Cilt 2, Sayı 1 (2010) - Araştırma Makalesi
  The Effect Of Splenectomy And Femur Fracture On Bacterial Translocation And Liver Regeneration In Mice In An Experimental Two Hit Trauma Model
  Özet  PDF