Yazar Detayları

ÇETİN, Recep

  • Cilt 1, Sayı 2 (2009) - Araştırma Makalesi
    Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniği’nde Mide Kanserli Olguların Retrospektif Değerlendirilmesi
    Özet  PDF