Yazar Detayları

ÖĞÜT, Serdal

  • Cilt 1, Sayı 2 (2009) - Araştırma Makalesi
    Bazı Beş Yıldızlı Otellerde Hazırlanan Gıdaların Mikrobiyolojik Açıdan Değerlendirilmesi
    Özet  PDF
  • Cilt 2, Sayı 2 (2010) - Araştırma Makalesi
    Oncorhynchus mykiss ile Salmo salar L. Balık Türlerinin SDS-PAGE Elektroforezi Yöntemi ile Protein Bantlarının Karşılaştırılması
    Özet  PDF