Yazar Detayları

KIRDEMİR, Vecihi

  • Cilt 1, Sayı 1 (2009) - Araştırma Makalesi
    Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği Açık Tibia Kırıklarında Sonuçlarımız
    Özet  PDF