Yazar Detayları

KOCA, Yavuz Savaş

  • Cilt 1, Sayı 2 (2009) - Araştırma Makalesi
    Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniği’nde Mide Kanserli Olguların Retrospektif Değerlendirilmesi
    Özet  PDF
  • Cilt 1, Sayı 2 (2009) - Araştırma Makalesi
    Etanol İle Oluşturulan Deneysel Ülser Modelinde Omeprazol, Famotidin, Misoprostol ve Trimetazidin’in Koruyucu Etkinliklerinin Karşılaştırılması
    Özet  PDF