Konu başlığı indeksini tarayın


 
Sayı Başlık
 
Cilt 1, Sayı 2 (2009) Akut Alkol İntoksikasyonu Sonrası Gelişen Trombotik Trombositopenik Purpura Özet   PDF
Müge ÇELİK
 
Cilt 1, Sayı 2 (2009) Akut Hemorajik Şok Sonrası Erken Koagülopati Özet   PDF
Melike ULUSAN
 
Cilt 1, Sayı 2 (2009) Bazı Beş Yıldızlı Otellerde Hazırlanan Gıdaların Mikrobiyolojik Açıdan Değerlendirilmesi Özet   PDF
Serdal ÖĞÜT, Mümin POLAT
 
Cilt 1, Sayı 1 (2009) Bel Fıtığında Cerrahi Yöntemlerin Değerlendirilmesi Özet   PDF
Nilgün ŞENOL
 
Cilt 2, Sayı 2 (2010) Bitkilerde Döllenme Varyasyonunun Tahmini Özet   PDF
Nebi Bilir, Musa Denizhan Ulusan
 
Cilt 1, Sayı 1 (2009) Eletriptana Bağlı Distoni Olgusu Özet   PDF
İnci MELTEM ATAY, Derya SEÇKİN
 
Cilt 1, Sayı 2 (2009) Etanol İle Oluşturulan Deneysel Ülser Modelinde Omeprazol, Famotidin, Misoprostol ve Trimetazidin’in Koruyucu Etkinliklerinin Karşılaştırılması Özet   PDF
Müçteba ÖZTÜRK, Hasan Erol EROĞLU, Metin ÇİRİŞ, Yavuz Savaş KOCA, Mustafa SARI, Mahmut BÜLBÜL
 
Cilt 2, Sayı 2 (2010) Fiziksel Aktivite ve Ruh Sağlığı Özet   PDF
Hilmi Karatosun
 
Cilt 1, Sayı 1 (2009) Isparta Devlet Hastanesi Acil Birimine Başvuran Kafa Travmalı Olguların Demografik Özellikleri Özet   PDF
Nilgün ŞENOL
 
Cilt 1, Sayı 1 (2009) Isparta İli Binbirevler Mahallesindeki Evli Kadınların Sosyodemografik ve Sağlık Bilgilerinin İncelenmesi Özet   PDF
Sıtkı ORAK, Medet KORKMAZ, Hikmet ORHAN
 
Cilt 2, Sayı 1 (2010) Kaudal Blokta Levobupivakaine Düşük Doz Fentanil İlavesinin Postoperatif Analjezi Üzerine Etkisi Özet   PDF
Müge ÇELİK
 
Cilt 1, Sayı 2 (2009) Leonardo Da Vinci’nin Anatomi Çalışmalarının Sanat Yaşamına Katkısı Özet   PDF
H. Nevin GÜVEN
 
Cilt 2, Sayı 2 (2010) Oncorhynchus mykiss ile Salmo salar L. Balık Türlerinin SDS-PAGE Elektroforezi Yöntemi ile Protein Bantlarının Karşılaştırılması Özet   PDF
Meryem ATEŞ, Serdal ÖĞÜT, İsmail ŞEN, Burçin Aşkım GÜMÜŞ, Mümin POLAT
 
Cilt 2, Sayı 2 (2010) Renal Anjiomyolipom: İki Olgu Sunumu Özet   PDF
Şirin Başpınar, Sema Bircan, Kemal Kürşat Bozkurt, Gülcan Yavuz, Saniye Sevim Tuncer, Taylan Oksay, Alim Koşar
 
Cilt 1, Sayı 1 (2009) Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Genel Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi Özet   PDF
Ebru ÖNEM, Mümin POLAT, Tufan NAYIR, Füsun EROĞLU
 
Cilt 1, Sayı 1 (2009) Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği Açık Tibia Kırıklarında Sonuçlarımız Özet   PDF
Tolga ATAY, Ahmet ÇALOĞLU, Barbaros Yakup BAYKAL, Metin Lütfi BAYDAR, Vecihi KIRDEMİR
 
Cilt 1, Sayı 2 (2009) Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniği’nde Mide Kanserli Olguların Retrospektif Değerlendirilmesi Özet   PDF
Hasan Erol EROĞLU, Recep ÇETİN, Yavuz Savaş KOCA, Mustafa SARI
 
Cilt 2, Sayı 1 (2010) Spinal Cerrahide Rejyonel Anestezi Özet   PDF
Sinem SARI AK, Lütfi YAVUZ
 
Cilt 2, Sayı 1 (2010) The Effect Of Splenectomy And Femur Fracture On Bacterial Translocation And Liver Regeneration In Mice In An Experimental Two Hit Trauma Model Özet   PDF
Mustafa SARI, Hasan Erol EROĞLU, Fatih AĞALAR, Aliye SARI, Canan AĞALAR, Mahmut BÜLBÜL, Kuzey AYDINURAZ
 
Cilt 2, Sayı 1 (2010) Toplum Kökenli Pnömoni Sonucu Gelişen Ciddi Akut Solunum Yetmezliği Özet   PDF
Filiz ALKAYA, Cem BAŞARAN, Lütfi YAVUZ
 
Cilt 2, Sayı 1 (2010) Update on Sedation in Geriatric Orthopaedic Regional Anesthesia: Dexmedotomidine Özet   PDF
Sinem SARI AK
 
Toplam 21 ögeden 1 - 21 arası