Yazı Gönderme

Siteden yazı gönderme

SDÜ Teknik Bilimler Dergisi için bir kullanıcı kaydınız var mı?
Girişe Gidiniz

Kullanıcı kaydına gereksiniminiz var mı?
Kayıt sayfasına gidin

Site aracılığı ile yazı göndermek ve yazıyı izlemek için bir kullanıcı kaydı yaptırmanız gerekmektedir.

 

Yazarlar için rehber

YAZIM KURALLARI

Makaleler A4 kağıda, tek yüze, tüm kenarlardan 2.5 cm boşluk bırakılarak, tek satır aralıklı, Microsoft Word programıyla, Times New Roman yazı karakterli ve 12 punto düz metin olarak yazılmalıdır. Ana metin giriş bölümünden itibaren çift sütun ve sütun aralıkları 0.5 cm olarak düzenlenmelidir. Makaleler aşağıda verilen düzene ve kurallara göre yazılmalıdır.

Makalenin ana bölümleri Giriş, Materyal ve Metot, Bulgular, Tartışma, Sonuç ve Kaynaklardan oluşur.

Başlık: İçeriğe uygun, kısa ve anlaşılır olmalıdır. Türkçe ve İngilizce başlıklar Times New Roman, 14 punto, koyu ve küçük harflerle yazılmalıdır.

Yazar isimleri ve adresleri: Başlığın altındaki yazar isimleri kısaltmasız, ilk harf büyük ve soyadı büyük harflerle, 12 punto, ortalı ve düz yazılmalıdır. Yazar isimlerinden sonra virgül ve adres belirtmek için üst simge olarak rakam kullanılmalıdır (1, 2, 3, gibi). Yazarların tam adresleri isimlerinin hemen alt kısmına küçük harflerle, ortalı ve italik yazılmalıdır.

Özet ve Anahtar kelimeler: Makalede Türkçe ve İngilizce özet olmalı ve 200 kelimeyi geçmemelidir. Özet ve Abstract kelimeleri koyu, küçük harflerle yazılmalıdır. Her iki özetin hemen altında 4-6 kelimeden oluşan Anahtar Kelimeler ve Keywords yazılmalıdır.

Ana Metin: Makaledeki başlıklar sola yanaşık, küçük harflerle, 12 punto ve koyu renkli olmalı ve numaralandırılmalıdır.

Giriş: Konu hakkında kısa bir literatür bilgisi vermeli, sonunda çalışmanın amacı kısaca belirtilmelidir.

Materyal ve Metot: Uygulanan yöntemler ve teknikler anlaşılır bir şekilde verilmelidir.

Bulgular: Bu bölümde elde edilen sonuçlara yer verilmeli, sonuçlar gerekirse şekil ve çizelgelerle de desteklenmelidir.

Tartışma ve Sonuç: Elde edilen bulgular ilgili literatürlerle karşılaştırılmalıdır. Sonuçların benzerlik ve farklılıkları yorumlanmalı ve sonuçların önemi belirtilmelidir.

Teşekkür: Çalışmada yardımları olan kişi(ler), kurum ve kuruluşlara yardım ve desteklerinden dolayı teşekkür edilmelidir.

Kaynaklar: Kaynakların metin içinde gösterimi yazar soyadlarına göre aşağıdaki gibi olmalıdır.

Tek yazarlı makalelerde;
(Aslan, 2000)
Aslan (2004)
Aslan (2005)’a göre
(Bezdek, 2004; Uygun, 2004)

Tek isimli yazarların aynı yıl içindeki yayınları;
(Turan, 2000a, b)
İki yazarlı makalelerde;

(Yılmaz ve Aytemiz, 2006)
(Konstantinov ve Vandenberg, 1998)

İkiden fazla yazarlı makalelerde;

(Çilbiroğlu vd., 2000)
(Smith vd., 2004)
(Ayvaz, 1995; Kiziroğlu, 1998; Erdoğan, 2001; Barlas ve Kocataş, 2003)

şeklinde gösterilebilirler.

Kaynaklar makale sonunda alfabetik sırada verilmelidir.

Kaynakların makale sonundaki gösterimi aşağıdaki örneklerdeki gibi olmalıdır.

Kaynak bir makale ise;

Ayyıldız, N., Yücesan, A. 2006. On the Scalar and Dual Formulations of the Curvature Theory of Line Trajectories in the Lorentzian Space. Journal of the Korean Mathematical Society, 43, 1339-1355.

Gök, A., Sarı, B., Talu, M. 2006. Conducting Polyaniline Sensors for Some Organic and Inorganic Solvents. International Journal of Polymer Analysis and Characterization, 11, 227-238.

Kaynak bir kitap ise;

Jolivet, P., Verma, K.K. 2002. Biology of Leaf Beetles. Intercept Publisher, Andover, United Kingdom, 332 pp.

Kitap bölümü ise;

Santiago-Blay, J.A. 2004. Leaf-mining Chrysomelids. Pp. 1-83. In. P. Jolivet, J.A. Santiago-Blay, and M. Schmitt (Editors). New Developments on the Biology of Chrysomelidae. SPB Academic Publishing bv, The Hague, The Netherlands, 803 pp.

Kaynak Sempozyum ise;

Avcı, M., Oğurlu, İ., Sarıkaya, O. 2005. Kasnak Meşesi Tabiatı Koruma Alanı Faunası Üzerine Araştırmalar. Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, SDÜ Orman Fakültesi, 8-10 Eylül, Isparta, 599-606.

Kaya, O., Boşgelmez-Tınaz, G., Başoğlu, N., Akçam, F.Z. 2006. Stafilokoklarda Metisilin Direncinin Tespitinde Oksasilin ve Sefoksitinin Karşılaştırılması. XXXII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 12-16 Eylül, Antalya.

Web adresi;

İnternet kaynağın yazar ismi ve tarihi biliniyorsa;

Şenel, F. 2006. Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi. http://www.biltek.tubitak.gov.tr/pdf/kene.pdf (Erişim Tarihi: 21.01.2007).

Yazar ve tarih isimleri bilinmiyorsa;

Biyolojik çeşitlilik 2005. Türkiye'nin Biyolojik Çeşitliliği. http://www.bcs.gov.tr/1.4.php (Erişim tarihi: 15.01.2007).

Kaynak Tez ise;

Türkaslan, B.E. 2006. İletken Polimer Kil Kompozitlerin Sentezi ve Bu Kompozitlerin Adsorpsiyon Özelliklerinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, SDÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta, 130s.

Kaynak Anonim ise;

Anonim kaynaklar, Kaynaklar bölümünde yıl sırasına göre verilir.

Anonim, 1991. The State of Food and Agriculture. FAO, 223p., Rome.

Anonim, 1995. Tarım İstatistikleri Özeti. DİE yayını, 22s., Ankara.

Şekil ve çizelgeler: Fotoğraf, resim, çizim ve grafik gibi göstermeler şekil olarak verilmelidir. Resim, şekil ve grafikler net ve ofset baskı tekniğine uygun olmalıdır. Şekiller (Renkli ve siyah-beyaz fotoğraflar, siyah-beyaz çizimler, haritalar) metin içerisinde verilmelidir. Şekiller 16x20 cm den büyük olmamalıdır. Resim ve Fotoğraflar oldukça iyi kaliteli olmalı, en az 600 dpi çözünürlükte olmalıdır. Tüm tablo ve şekiller makale boyunca sırayla numaralandırılmalı (Çizelge 1., Şekil 1.), başlık ve açıklamalar içermelidir. Çizelge başlıkları çizelgenin üstünde, şekil başlıkları ise şekil altında ortalı, italik ve 10 punto olmalıdır.

Makalelerde kullanılan birim sistemleri SI birim sistemlerine uyumlu olmalıdır.

Makaleler yayınlandıktan sonra, sadece sorumlu yazarlara PDF formatında makaleleri gönderilecektir. Yazarlara ayrıca dergi veya ilave baskılar gönderilmeyecektir. Ayrıca tüm yazarlar http://edergi.sdu.edu.tr/index.php/tbd web adresimizden makalelerin PDF dosyalarına ulaşabilirler. İstedikleri kadar kopya yapabilir ve ilgili kişilere e-mail ile gönderebilirler.

 

Başvuru için Kontrol Listesi

Başvuru sürecünde yazarlar başvurularının aşağıdaki listedeki tüm maddelere uyduğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri döndürülecektir.

  1. Gönderilen yazı daha önceden yayınlanmamış, ya da başka bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamıştır. (Yazara Öneriler bölümünde bir açıklama sunulmuştur)
  2. Yazı dosyası Microsoft Word, RTF, veya WordPerfect doküman dosya biçimindedir.
  3. Eğer olanak var ise, kaynakların açık erişimi olan internet adreslerine bağlantı verilmelidir. Tüm web bağlantıları, tıklamaya hazır biçimdedir ve adresin başında http:// mutlaka bulunmaktadır. (Örnek: http://pkp.sfu.ca)
  4. Metin tek satırlı, 12 fontlu, altı çizilme yerine italik olarak vurgulanmış (URL adresleri dışında) ve tüm şekil, resim ve tablolar sonda olmaktansa metin içinde uygun noktalara yerleştirilmiştir. Baskı için, resimlerin kaliteli kopyalarını ek dosya olrak gönderiniz. Gönderilen dosyanın boyutu çok fazla olur ise, sistem almayabilir. Böyle durumlarda yazıyı bölüp, diğer bölümleri ek dosya olarak tek, tek gönderebilirsiniz.
  5. Stil ve kitaplık uygulamaları için gereksinimler, Dergi hakkında bölümündeki Yazarlara Notlar, sayfasında görülebilir.
  6. Yazınızı hakem değerlendirmesi yapılan bir dergi bölümüne gönderiyor iseniz, yazarlardan bağımsız değerlendirme sağlanması için yapmanız gerekenleri görmek için burayı tıklatınız) Yardım sayfasındaki önerilere tam olarak uyunuz.
 

Telif Hakkı Konusunda

Çalışmada adı geçen yazarlar, yayımlanmak üzere gönderilen eserin orijinal olduğunu, başka bir yerde kısmen veya tamamen yayımlanmadığını kabul eder ve eserin yayın haklarını SDÜ Teknik Bilimler Dergisine devrederler.

 

Gizlilik Beyanı

Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır ve diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılmaycaktır.