SDÜ Teknik Bilimler Dergisi, Cilt 1, Sayı 1 (2011)

RF (Radyo Frekans) Alanlar Ve Biyolojik Dokular Arasındaki Etkileşim Mekanizmaları

Özlem Coşkun

Özet


Elektromanyetik (EM) alanlar birçok doğal ya da insan yapımı kaynak tarafından yayılmaktadır. Radyo frekans (RF; 3 kHz-300 GHz) bölgesinde yer alan elektromanyetik dalgalar iletişimde, cep telefonlarında, baz istasyonlarında, radyo ve televizyon yayınlarında v.s. kullanılmaktadır. Teknolojideki gelişmelerin sonucu olarak elektromanyetik dalgaların kullanımı her geçen gün artmakta ve günlük yaşamda doğada bulunanın çok üstündeki seviyelerde elektromanyetik dalgalara maruz kalınmaktadır. Son yıllarda yaygın olarak kullanılmaya başlanan cep telefonları, baz istasyonları ve kablosuz iletişim kaynaklı elektromanyetik alanların insan sağlığına etkileri konusunda kamuoyunun duyarlılığı artmaktadır.

Tam Metin: PDF