SDÜ Teknik Bilimler Dergisi, Cilt 1, Sayı 1 (2011)

Biyomedikal Mühendislik Hizmetlerinin Hastanelerdeki Rolü

Özlem Coşkun, Selçuk Çömlekçi

Özet


Büyük bir hızla devam eden bilimsel ve teknolojik gelişmeler, bütün bilim dallarını ve uygulama alanlarını olduğu gibi, tıp ve sağlık alanını da önemli ölçüde etkilemiştir. Mühendisliğin ve teknolojinin klinik ihtiyaçlara uyarlanmasıyla hastalara sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesi yükselmiştir. Gelişen teknolojiye paralel olarak tıbbi uygulamaların daha bilimsel ve teknik hale gelmesi, tıbbi donanımın gittikçe daha gelişmiş bir düzeye ulaşması ve ileri teknoloji ürünü tıbbi cihazların hastanelerde yoğun olarak kullanılması bir takım sorunları da beraberinde getirmiştir. Hastanelerin verimliliği ve hizmet kalitesi bakımından sadece yatırımların akılcı olarak yapılması değil, satın alınan tıbbi teknolojinin tam zamanlı çalıştırılması, kullanım sırasında periyodik bakım, onarım ve kalibrasyonları ile kullanıcı eğitiminin yapılması, bunun sonucunda da artan maliyetlerin akılcı yönetimiyle hizmet kalitesinin optimizasyonunun sağlanması önemli bir sorumluluktur. Bu açıdan teknolojiyi kullanan sağlık personeli ile bunu üreten teknik elemanlar arasında aracılık görevini üstlenecek, olayları hem tıbbi hem de mühendislik açıdan değerlendirebilecek, tıp ve elektromekanik mühendisliğin ara kesitini oluşturan Biyomedikal Mühendislik Hizmetlerinden yararlanılması kaçınılmaz olmuştur.

Tam Metin: PDF