SDÜ Teknik Bilimler Dergisi, Cilt 1, Sayı 1 (2011)

Düşük Kapasiteli Bir Masaüstü Mekanik Deney Cihazının Tasarımı Ve İmalatı

Selim Bacak, Ramazan Kayacan

Özet


Metalik ve metalik olmayan malzemelerin çekme ve basma yükleri altında mekanik özelliklerini belirlemede kullanılan en yaygın metotlardan biri statik çekme ve basma deneyidir. Bu çalışmada, düşük mukavemetli malzemelerin mekanik çekme, basma ve eğme deneylerini rahatlıkla yapabilecek kapasitede bir masaüstü çekme-basma deney cihazı tasarlanmış ve imal edilmiştir. Masaüstü deney cihazı maksimum 10 kN yükleme kapasitesi ile basma, çekme ve eğme deneylerinin yapılabilmesi için sahip olduğu altyapısıyla yükleme hızının ayarlanmasına imkan vermektedir.

Tam Metin: PDF