SDÜ Türk Sanatları Araştırmaları Dergisi

Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Gelenesel Türk Sanatları Bölümü, hakemli yayını olan Türk Sanatları Araştırmaları Dergisi, öncelikli olarak Türk sanatları, plastik sanatlar ve tasarım alanlarından makaleler kabul edilmektedir. Makalelerin belirlenen yayın ilkelerine uygun hazırlanması gerekmektedir.Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Doğu Kampüsü Ertokuş Bey Derslikleri 2. Kat Tel:02462113569

Cilt 1, Sayı 2 (2011)

İçindekiler

Başlangıç

Kapak Arkası ve Yayın Kurulu PDF
SDU TSAD 71-72

Editörden

Sanat Eğitimi PDF
SDU TSAD 73-74

Makaleler

Male Shirt and Quality Factors In Ready-Wear Özet PDF
Arzu TERLİ 75-85
Taşpınar Carpets From Past To Present Özet PDF
Filiz Nurhan ÖLMEZ 86-106
Traditional Woman Clothing Of Tokat Province Özet PDF
Gökhan YILMAZ, Feryal SÖYLEMEZOĞLU, Ayşem Aydın YANAR 107-118
What’s The Meaning Of The Traditional Theatre Today? Özet PDF
Nurhan TEKEREK 119-125
A Brief Review of Turkish Sculpture Art In The Process of Formation Özet PDF
Olcay ATASEVEN 126-146
A General Approach to the Contemporary Art in Turkey between 1990s And 2000s Özet PDF
Düriye KOZLU 147-160
The Fastness Values on Wool Carpet Yarns of the Colors Obtained from Fir (Abies) Cone Özet PDF
Hande KILIÇARSLAN, Mustafa ARLI 161-171
Handicraft Products in Souvenir Shops (Ankara Province Example) Özet PDF
Tuba GÜNGÖR, Sinem Hürrem ŞANLI 172-182
Acting In Animation Art Özet PDF
Sabahattin ÇALIŞKAN 183-195

Kitap İnceleme

Kaynak Kitaplar PDF
SDU TSAD 196-199


ISSN: 2146-0310