SDÜ Türk Sanatları Araştırmaları Dergisi, Cilt 1, Sayı 1 (2011)

A Review on Importance and Position of Natural Dyeing Tradition in Turkish Carpet Art

Sema ETİKAN

Özet


Türk kültüründe köklü bir geleneğe sahip olan ve bir dönem Anadolu’da da babadan oğula geçen bir zanaat olarak yürütülen doğal boya geleneği, zaman içerisinde kimyasal boyaların üretim sanayisi gelişerek tekstil endüstrisinde kullanım alanları genişledikçe, neredeyse yok olma noktasına gelmiştir. Bugün önemli dokumacılık merkezlerimizde azalarak da olsa halen dokumacılarımız tarafından devam ettirilmeye çalışılmaktadır. Maddi kültürümüzün yapıtaşlarından olan, halı ve düz dokumacılığımız ile bir bütün olarak düşündüğümüz doğal boya geleneğimizin sürdürülebilirliğinin sağlanması, kültürümüzün devam etmesi ve dolayısıyla da dünya üzerinde toplumsal varlığımızın devam etmesinin sağlanması açısından oldukça önemlidir. Bitkisel boya ile boyanmış iplikler kullanılarak dokunan halı, kilim ya da kumaşların sahip olduğu kültür ve sanat değerinin kimyasal boyalı ürünlerde bulunamayacağı bir gerçektir.
Anahtar kelimeler; doğal boya, Türk halı sanatı

ABSTRACT
Natural dyeing, old tradition in Turkish culture which was inherited through the time from father to son as a craft is on the edge of extinction as manufacturing industry of chemical dyes expands in textile industry. The weavers in important weaving centers are trying to carry out this tradition today. In order to continue our culture and to ensure its continuity worldwide, it is very important to provide the sustainability of natural dyeing which is inseparable from carpet and flat weaving and also one of the building stones of our culture. It is certain that the value of art of carpet, rug and fabric dyed with natural dyes can not be compared with the products with chemical dyes.
Keywords: natural dyeing, Turkish carpet art

Tam Metin: PDF