SDÜ Türk Sanatları Araştırmaları Dergisi, Cilt 1, Sayı 1 (2011)

Art of Mother-of-Pearl Working in Gaziantep Province

Şirin KARAMAN, Feryal SÖYLEMEZOĞLU

Özet


Ülkemizde birçok el sanatlarının varlığı bilinmekle beraber özellikle son yıllarda gereken önemin verilmemesinden dolayı bazı el sanatları yok olmaya başlamıştır. Bunlardan biri de sedef kakmacılık sanatıdır.
Günümüzde özellikle Gaziantep ilinde uğraşılan bu sanat yapıldığı yöreye ekonomik gelir sağlaması ve kültürel değerleri yansıtması açısından önemlidir.
Sedef kakmacılık sanatında hammadde olarak ceviz, sedef ve madeni teller kullanılmaktadır. Desen olarak ise Selçuklu ve Osmanlı dönemi motifler tercih edilmektedir. Yörede kakma tekniğiyle yapılan bu sanatla birçok ürün üretilmektedir. Bu araştırma ile Gaziantep yöresinde sedef kakmacılığının yapım teknikleri üretilen ürünler ve özellikleri belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: El sanatları, sedef kakmacılık

ABSTRACT
Although it is known that handicraft is present in our country, particularly, in the last years, certain handicrafts began to disappear because of the lack of importance. One of them is mother-of-pearl craft.
Nowadays, this craft which is worked on especially in Gaziantep, is important both from the point of view of providing economic income and from the point of view of reflecting cultural values.
Walnut, rue and metallic strands are used as raw material in the mother-of-pearl craft. As for design, motifs of Seljuk and Ottoman periods are preferred. In this region, lots of products are produced with this craft which is made by the technique of inlay work. With this research, producing techniques of mother-of-pearl, its products and characteristics were made determinate.
Key Words: Handicrafts, mother-of-pearl working

Tam Metin: PDF