SDÜ Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi, Cilt 2, Sayı 2 (2010)

PÜSKÜRTME BETONDA YÜZEY HAZIRLIĞININ ÖNEMİ VE ÖRNEK BİR UYGULAMA

Melda Alkan Çakıroğlu, Serdal Terzi, Gökhan Murat Çakıroğlu

Özet


Yüzey hazırlığı hem püskürtme betonda hem de geleneksel betonda onarım/güçlendirme
işlemlerinin en önemli unsurudur. Yüzey hazırlığı ana hatlarıyla, bozuk beton tabakasının
tamamen kaldırılması, değiştirilmesi, alt tabakanın durumu, aderans malzemelerinin
kullanılması ve yüzeyin temizlemesinden oluşmaktadır.
Püskürtme beton uygulamalarında görülen problemlerin büyük bir çoğunluğunun nedeni
yüzey hazırlığının doğru bir şekilde yapılmamasından kaynaklanmaktadır. Bu çalışmada
püskürtme betonla güçlendirmede uygulanan yüzey hazırlıkları uygulamalarına yer
verilmiştir. Ayrıca örnek bir uygulama yapılmıştır. Yapılan deneysel çalışmada kuru sistem
püskürtme betonla güçlendirilmiş betonarme kiriş numunelere uygulanan yüzey hazırlığının
etkinliği incelenmeye çalışılmış ve kum püskürtme tekniğinin pratikte kullanılışının
güvenilirliği sunulmuştur.

Tam Metin: PDF