SDÜ Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi, Cilt 1, Sayı 2 (2009)

ATATÜRK’ÜN DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİĞİ

SAİT TAŞ

Özet


Bu çalışmada lider, dönüşümcü liderlik kavramının gelişimi, dönüşümcü liderliğin temel özellikleri ve Atatürk’ün dönüşümcü liderliğinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Atatürk’ün yaşamı incelendiğinde dönüşümcü liderliğe verilecek en büyük örnek olduğu görülecektir. Atatürk yok olmuş bir imparatorluktan, her şeyi ile yeni bir Türk Devleti kurarak sosyal, ekonomik, kültürel ve yönetsel yaşamda köklü bir dönüşüm süreci gerçekleştirmiştir. Atatürk’te dönüşümcü liderliğin başat özellilerinden; ortak vizyon oluşturma ve paylaşım, kararlı olma, etkili iletişim ve güdüleme becerisi, cesur olma, değişimin temsilcisi olma, duygusal dayanıklılık, güçlendirme(yetkilendirme), esnek yönetim anlayışı, güvenirlik ve öz-güven sahibi olma gibi özellikler bulunmaktadır. Bu çalışmada Atatürk’ün dönüşümcü liderlik özelliklerinden bazıları birleştirilerek incelenmeye çalışılmıştır.

Tam Metin: PDF