SDÜ Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi, Cilt 1, Sayı 2 (2009)

POLİNOMAL DİFERANSİYEL QUADRATURE (PDQ) METODU İLE DİKDÖRTGEN PLAKLARIN STATİK, DİNAMİK VE BURKULMA HESABI

ÖMER CİVALEK, KASIM ARMAĞAN KORKMAZ, FATİH B. ALTUNSOY

Özet


Homojen ve izotrop dikdörtgen plakların iki ve üç boyutlu eğilme, burkulma ve serbest titreşim analizi diferansiyel quadrature metoduyla yapılmıştır. Diferansiyel quadrature metodundaki ağırlık katsayıları; kuvvet, Chebyshev ve Lagrange polinomları ile hesaplanmıştır. Plak diferansiyel denklemleri yani yönetici denklemler (esas denklemler ve sınır koşulları) diferansiyel quadrature metodu vasıtasıyla çözüm bölgesindeki düğüm noktalarında bilinmeyen fonksiyon değerleri olarak tanımlanmış bir lineer denklem takımına veya standart özdeğer problemine indirgenmiştir. Elde edilen sonuçlar literatürde mevcut değerler ile karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. Sonuçlar mühendislik analizi kapsamında yeter hassasiyette bulunmuştur.

Tam Metin: PDF