SDÜ Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi, Cilt 2, Sayı 1 (2010)

Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Özel Yetenek Sınavı için Otomasyon Sistemi Tasarımı

Kubilay Taşdelen, Ecir Uğur Küçüksille, Ayhan Arısoy, Enes Açıkgözoğlu

Özet


Günümüzde üniversitelerin beden eğitimi ve spor bölümlerine öğrenci alımları için gerekli olan sınavlar ve yerleştirme işlemleri üniversiteler tarafından yapılmaktadır. Son birkaç yıla kadar yapılan sınavlarda gerek başvuruların dijital ortamda alınmaması, gerek adayların parkurları tamamlama sürelerinin alınmasında uygulanan yöntemler ve sınavların yapıldığı ana ait görüntülerin saklanmaması sınavlardaki objektifliği ortadan kaldırmakta, hata yapılma ihtimalini arttırmakta ve adaylarda birçok kuşkuya yer bırakmaktadır.

Bu çalışmada, yukarıda söz edilen hataları en aza indirmek, objektifliği sağlamak ve kuşkuları ortadan kaldırmak amacı ile bir otomasyon sistemi geliştirilmiştir. Bu otomasyon sistemi sayesinde adayların sınav bilgileri dijital ortamda alınmış, yapılan elektronik devre ile sensörlerden gelen bilgiler sayesinde adayların sınava başlama ve bitirme arasında geçen süre otomasyon sistemine kaydedilmiştir. Bu sayede adayların sınavın yapılış şeklinde ve sınav sonuçlarının tutulması yönündeki kuşkuların en aza indirgenmesi sağlanmıştır.

Tam Metin: PDF