SDÜ Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi, Cilt 1, Sayı 2 (2009)

ANAHTARLAMALI RELÜKTANS MAKİNALARIN AKI VE ENDÜKTANS ÖLÇÜM METOTLARININ İNCELENMESİ

OĞUZ ÜSTÜN

Özet


Bu makalede anahtarlamalı relüktans makinaların akı ve endüktans ölçüm metotları incelenmiştir. Genel olarak kullanılan üç ölçme metodu statik DC, statik AC ve dinamik ölçme metotları ayrı ayrı ele alınmıştır ve aralarındaki farklar ortaya konulmuştur. Amaç anahtarlamalı relüktans makinaların endüktans profilinin çıkartılmasında hangi yöntemin daha uygun olduğunun ortaya koyulmasıdır. Bu amaca yönelik olarak öncelikle gerçek anahtarlamalı relüktans makinaların endüktans profiline yakın bir endüktans modeli belirlenmiştir. Bu model kullanılarak ölçme yöntemlerinin benzetim çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda 8/6 bir anahtarlamalı relüktans makina ile ölçümler yapılarak deneysel sonuçlarla da bu benzetimsel çalışma desteklenmiştir.

Tam Metin: PDF