SDÜ Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi, Cilt 2, Sayı 2 (2010)

DOĞALGAZDAN HİDROJEN ÜRETİLMESİ VE SALINAN KARBONDİOKSİTİN TUTULMASI

Murat Öztürk, Nuri Özek, Yunus Emre Yüksel

Özet


Kısa ve orta vadede artan hidrojen talebi fosil yakıtlardan, özellikle de doğalgazdan karşılanacaktır. Bu yöntem, hidrojen atmosfere CO2 salınımları olmadan, makul fiyata üretilebileceği için çevresel ve ekonomik açıdan da uygundur. Bunun için iki temel seçenek vardır. Birincisi hidrojenin doğalgazdan geleneksel bir yöntem olan ve CO2’un tutularak tecrit edilmesini de içeren buhar–reformasyon yöntemiyle eldesidir. Açığa çıkan CO2 okyanus diplerinde depolanabilir ya da petrol ve doğalgaz yatakları gibi jeolojik formasyonlarda tutularak tecrit edilebilir. Bir diğer alternatif yöntem ise doğalgazın yüksek sıcaklıklarda saf hidrojen ve karbona ayrışımıdır. Elde edilen hidrojen enerji taşıyıcısı olarak kullanılabilir. Karbon; yapı malzemeleri, elektrik üretimi ve toprağın ıslahı gibi çeşitli alanlarda kullanılmak üzere pazara sunulabilir. Bu çalışmada, doğalgazdan geleneksel buhar-reformasyon prosesiyle hidrojen üretimi ve doğalgazın yüksek sıcaklıkta katalitik olarak hidrojen ve karbona ayrıştırılması yöntemleri teknolojik, çevresel ve ekonomik açılardan karşılaştırılmıştır.

Tam Metin: PDF