SDÜ Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi, Cilt 1, Sayı 2 (2009)

GERİ-YAYILMALI ÖĞRENME ALGORİTMASINDAKİ ÖĞRENME PARAMETRELERİNİN GENETİK

OĞUZ ÜSTÜN, İLKER YILDIZ

Özet


Bu çalışmada, ileri beslemeli bir sinir ağının eğitiminde kullanılan geri-yayılmalı öğrenme algoritmasındaki öğrenme parametreleri genetik algoritmalar kullanılarak belirlenmiştir. Öğrenme parametreleri öğrenme ve momentum katsayıları olarak bilinmektedir. Öğrenme parametreleri ağın öğrenme hızının arttırılması, öğrenme esnasında oluşabilecek osilasyonların giderilmesi ve lokal minimumlardan kaçılması gibi özellikleri belirlemektedirler. Dolayısıyla bu parametrelerin uygun biçimde seçilmesi ağın daha etkin olarak eğitilmesinde oldukça önemlidir. Öğrenme parametrelerinin genetik algoritma ile belirlenmesi için, dört katmanlı ileri beslemeli bir ağ tasarlanmıştır. Tasarlanan ağdaki üç öğrenme ve üç momentum katsayısı, genetik bir kromozom ile ifade edilmiştir. Çalışmanın amacı; en uygun kromozomun seçilmesidir. Ortaya konulan yöntemin test edilmesinde özel tanımlı iki boyutlu regresyon problemlerinden yararlanılmıştır. Yapılan test çalışması ortaya konulan yöntemin geleneksel sabit parametreli öğrenme algoritmasına göre daha etkin olduğunu göstermiştir.

Tam Metin: PDF