SDÜ Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi, Cilt 2, Sayı 1 (2010)

ÜLKEMİZ KARAYOLLARINDA SEYAHAT EDENLERİN KARAYOLU SERVİS YETENEĞİNE GÖRE ZAMAN KAYBININ MALİYETİNİN BELİRLENMESİ

Serdal Terzi, Gülay TULUM

Özet


Ülkemizde ulaştırmanın en önemli modu karayoludur. Karayolları inşa edildikten sonra, trafik, iklim, çevresel faktörler vb. nedenlerle üstyapısında bozulmalar oluşmaya başlar. Rutin bakım çalışmalarının dışında oluşan bozulmaların onarımının da yapılması şarttır. Fakat bu çalışmaların maliyeti oldukça yüksek olduğundan, onarıma ihtiyacı olan tüm kesimlere aynı anda müdahale edilmesi olanaksızdır. Genellikle, onarıma alınacak bölgelerin seçiminde sadece trafik hacmi ve onarım maliyet dikkate alınmaktadır. Oysa kullanıcı faydaları da öncelik belirlenmesinde önemli bir faktördür. Kullanıcı faydaları, kullanıcı maliyetlerindeki azalma olarak tanımlanabilir.
Bu çalışmanın amacı, karayollarındaki servis yeteneği kaybı sebebiyle oluşacak zaman kabının maliyetinin belirlenmesidir. Bu amaçla, çeşitli pilot bölgelerde anket çalışmaları yapılarak karayolu kullanıcılarının zaman değerleri araştırılmıştır. Bu bölgeler seçilirken, farklı trafik hacimlerine sahip olmaları, kullanıcılarının farklı gelir düzeylerinden olmasına ve karayolunu kullanan taşıtların farklı özellikler göstermesine özen gösterilmiştir. Anket çalışmaları, Isparta, Adapazarı ve Samsun’da gerçekleştirilmiştir.
Sonuç olarak, ilave gecikme maliyeti araştırmasında özellikle otomobil için Yunanistan’a göre benzer maliyetler söz konusu iken otobüs ve kamyon için bulunan değerler daha az olmuştur.

Tam Metin: PDF