SDÜ Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi, Cilt 2, Sayı 1 (2010)

TARİHİ AHŞAP SÜTUNLU CAMİLERİN SONLU ELEMANLAR ANALİZİ İLE TAŞIYICI SİSTEM PERFORMANSININ BELİRLENMESİ

Aslı Er Akan

Özet


Bu çalışmada, yapısal davranışını ve depreme karşı dayanımını belirleyebilmek için, Anadolu’daki tarihi ahşap sütünlu camilerin önemli örneklerinden biri olan Ankara Ahi Elvan Camisi’nin yapısal analizi gerçekleştirilmiştir. Yapılan 3 boyutlu sonlu elemanlar analizi caminin yapısal performansı hakkında genel bir fikir vermiştir. Sonlu elemanlar analizi yöntemi tarihi binaların yapısal davranışını incelemek için en uygun yöntemdir. Sonlu elemanlar analizinde yapının gerçek davranışını ortaya çıkarabilmek için analitik modelleme kurallarına ve yöntemlerine uygun bir model hazırlanması çok önemlidir. Modellemenin her aşamasında kullanılacak malzeme ve eleman seçimi için çok dikkatli kabuller yapmak gerekebilir. Bu nedenle, mükemmel bir model oluşturabilmek için detaylı bir malzeme ve element araştırması yapılmalıdır. Ahi Elvan Cami’sinin yapısal analizi, özellikle rijit taş duvarlar ile ahşap çerçeve strüktürü arasındaki yapısal etkileşimi açıklayan ilginç sonuçların bulunmasını sağlamıştır.
Anahtar Kelimeler: Tarihi Yapılar, Ahşap Sütunlu Camiler, Yapısal Analiz, Sonlu Elemanlar Analizi ve Analitik Modelleme.

Tam Metin: PDF